Your cart
Close Alternative Icon

2018 Ekleipsis Pinot Nouveau

$29.00

Nouveau-style Pinot Noir from Waipara, North Canterbury.

Tags: Ekleipsis, Ekliepsis, Eklipsis, Eclipsis, Pinot Noir, Waipara, North Canterbury, Organic, Jess Mavromatis, Nick, Nic, Nik Mavromatis